Secretariaat: Stichting Jongerenkoor "Green Forest Singers", Tilburg (Holland), p/a Trouwlaan 122, 5021 WN Tilburg, tel. 013 - 5 444 179