GFS Links ....

     

...

gfsjes.hyves.nl/ GFS op Hyves
     

...

www.christoffelparochietilburg.nl Christoffelpaorochie te Tilburg
... www.tilburg.com hier alles over Tilburg
     
... orkest PROOST! bevriende kapel door o.a. uitvoering van jaarlijkse Carnavalsviering
... De Spulse Vreukers bevriende kapel door o.a. uitvoering jaarlijks Carnavalesk Kerstmatinee
... Drumband Prinses Juliana bevriende drumband door o.a. uitvoering jaarlijks Carnavalesk Kerstmatinee
     
... www.campinggroede.nl kampeeradres tijdens ons jaarlijks kamp